Coronamaatregelen vanaf 1 februari

Liefste Jobertusianen en ouders

De leden onder 12 jaar konden de voorbije weken blijven genieten van hun wekelijkse vergaderingen.
Vanaf zondag 7 februari zullen we ook de vergaderingen van de oudere takken hervatten.

Dit gaat uiteraard gepaard met enkele voorzorgen. Zo zullen voor alle leeftijden de vergaderingen doorgaan in groepen van maximaal 10 leden (excl. leiding). De takken worden dus nog eens opgesplitst in kleinere groepen. Voor al deze groepjes zal de vergadering evenwel op hetzelfde moment doorgaan.
Om dit praktisch georganiseerd te krijgen, zal u door de takleiding van uw kind gecontacteerd worden via mail om in te schrijven voor de vergadering.
Let erop dat leden die niet ingeschreven zijn, mogelijk geweigerd kunnen worden indien er geen plek meer is in één van de geplande groepen van 10.

Er wordt door de overheid gevraagd worden om zich te beperken tot één hobby per week. Wij willen jullie dan ook met aandrang vragen deze richtlijn te respecteren. Er mag week-om-week tussen hobby’s gewisseld worden. Wij hebben er uiteraard alle begrip voor dat we sommige leden dus een tijdje minder of zelfs jammer genoeg niet zullen zien.

Voor meer info over de aanpassing van de maatregelen kunnen jullie steeds terecht op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen of kan u de groepsleiding contacteren.

Hopelijk tot snel!

Stevige linker

Jullie Groepsleiding

Beringei - Beloega - Macao