Het beleid van Jobertus

Door de omvang van onze scoutsgroep neemt de nood toe om een duidelijk en transparant beleid te handhaven. Daartoe werd in scoutsjaar 2015 een officieel beleidsdocument opgesteld dat de regels binnen Scouts Jobertus formeel vastlegt. Dit beleidsdocument bevat zowel algemene richtlijnen als regels die alle leden van Jobertus dienen na te leven. Het document kan u hieronder raadplegen.

U kan het beleidsdocument hier downloaden.