Scouting, wa kost da?

Volgens het motto van Scouts en Gidsen Vlaanderen: scouting hoeft niet duurder of goedkoper te zijn dan een andere jeugdbeweging, sportorganisatie of culturele hobby.
Wij proberen prijzen voor inschrijving, weekends, kampen en andere activiteiten toegankelijk te houden voor iedereen.
Desondanks begrijpen wij dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget zijn. Op deze pagina willen we op een transparante manier een overzicht geven van de voornaamste kosten tijdens het scoutsjaar. Meer informatie over hoe wij financieel kunnen bijspringen kan u hier terugvinden: Scouting op Maat.

Het rekeningnummer van Scouts Jobertus is BE13-9734-3840-1739.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld of lidgeld bedraagt € 67 (€33,5 vanaf maart).
Dit wordt betaald aan het begin van het scoutsjaar en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Via het lidgeld wordt uw scout verzekerd voor de activiteiten op zondag, tijdens weekends en op kamp. Daarnaast ontvangt u  Krak?Boem!, het tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Tot slot wordt een gedeelte het lidgeld gebruik voor de algemene werking van onze scouts (verwarming, aankoop van spelmateriaal ...) en deze van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Gelieve het inschrijvingsgeld voor 1 oktober te storten op ons rekeningnummer met mededeling "Lidgeld Naam Voornaam Tak", bijvoorbeeld "Lidgeld Peeters Jan Wouters"

Weekends

Soms trekt een tak erop uit gedurende het hele weekend. Meestal betreft dit één weekend per semester (twee weekends in het totaal). Bij de oudere takken kunnen hier weekends bijkomen (bv. op weekend met het district). De kostprijs van een standaard weekend bedraagt € 27. Deze kunnnen per uitzondering worden opgetrokken, bijv. wanneer er te weinig leden meegaan.

Kamp

Op het einde van het scoutsjaar gaat elk tak afzonderlijk op kamp. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de leeftijd en de duur van het kamp. Hieronder kan u een samenvattende tabel terugvinden. De prijzen zijn verhoogd in het werkingsjaar 2020-2021, dit om de kampbegrotingen wat meer ademruimte te geven.

Tak Leeftijd Duur van het kamp Kostprijs van het kamp
Loebassen & Sjamfoeters 6 - 8 jaar 5 dagen € 120
Wouters & Kawellen 8 - 10 jaar 7 dagen € 135
Kalibers & Welka's 10 - 12 jaar 7 dagen € 135
Jojo's & Jogivers 12 - 15 jaar 10 dagen € 155
Vergi's & Givers 15 - 17 jaar 12 dagen € 165
Jins 17 - 18 jaar 14 dagen onbekend (vorig jaar:  € 125)

Speciale activiteiten

Soms willen we iets speciaals doen tijdens een vergadering (bv. een uitstap naar het zwembad). Voor dergelijke vergaderingen kan de leiding een extra bijdrage vragen. Zo een vergadering mag maximaal één keer per semester worden gehouden en de kostprijs hiervan is beperkt tot € 5.

Het uniform

Binnen Scouts Jobertus vragen we om altijd in uniform naar de vergaderingen te komen! Dit bestaat uit een hemd van Scouts en Gidsen Vlaanderen (kostprijs: €35), een das van Scouts Jobertus (kostprijs: €10) en een boskleurige broek. Voor de allerkleinsten (Loebassen-Sjamfoeters) volstaat het echter om met de das naar de scouts te komen.

Terugbetaling door de mutualiteit

Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van vrijetijdsbesteding van uw kinderen. Dit gaat dan over de (gedeeltelijke) terugbetaling van het lid-, weekend-, en/of kampgeld. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds u bent.

Belastingvoordelen
De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen t.e.m. 14 jaar, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen.
Hiervoor moet de groepsleiding het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ invullen en aan u bezorgen. U moet dit formulier dan bij uw belastingaangifte voegen. Als u dit formulier nog niet gekregen heeft van de scoutsleiding, vraag hen er dan tijdig naar. Meer info: 

Scouting op maat

Meer informatie over hoe wij financieel kunnen bijspringen kan u hier terugvinden: Scouting op Maat.