Scouting op Maat

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en kampen, of het jaarlijkse groepsfeest, of … Maar we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om thuis te blijven!
We doen met onze leidingsploeg ons uiterste best om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Als voor iemand de kosten toch te hoog zijn, dan doen we ons best om hiervoor extra oplossingen te zoeken. Heb je hierover vragen spreek dan gerust de leiding van uw zoon/dochter aan. Zij staat open voor vragen en gaan altijd vertrouwelijk om met informatie. Samen kunnen we dan naar de beste oplossing zoeken.

Verminderd lidgeld
We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzij dit bedrag is uw zoon/dochter verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en leden, en de algemene werkingskosten.

We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij hebben de mogelijkheid om hierop een korting te bieden, voor wie dit echt nodig heeft. Spreek hiervoor simpelweg een groepsleider aan, wij zijn elke zondag terug te vinden aan het lokaal!

Fonds op Maat
Naast het jaarlijkse lidgeld komen er nog andere kosten kijken bij een scoutsjaar: weekends en kampen, maar ook de prijs voor een bus- of treinticket bij een uitstap, de inkom voor het zwembad, … Dit kan een grote kost zijn voor uw gezin.

Wij kunnen als groep, samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, het kamp- en weekendgeld of de prijs van andere betalende activiteiten verlagen. De (groeps)leid(st)er van uw zoon of dochter kan u hiermee verder helpen. Spreek hem/haar hier gerust eens over aan!

Opgelet! Het gaat enkel om de kostprijs die verbonden is aan activiteiten! Het uniform of kampmateriaal zoals een slaapzak of matje kan hiermee niet terugbetaald worden. Hiervoor zijn andere oplossingen mogelijk (zie verder).

Voordelen bij ziekenfondsen
Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van vrijetijdsbesteding van uw kinderen. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds u bent.
Ga gerust langs bij het lokale kantoor van uw mutualiteit en vraag na op welke voordelen u recht hebt.

Belastingvoordelen
De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12 jaar, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen.
Hiervoor moet de groepsleiding het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ invullen en aan u bezorgen. U moet dit formulier dan bij uw belastingaangifte voegen. Als u dit formulier nog niet gekregen heeft van de scoutsleiding, vraag hen er dan tijdig naar. Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/actie/kamp_of_weekend/regels_en_afspraken/kamp_of_weekend_fiscaal_aftrekbaar/2010.05.17_fiscale_aftrekbaarheid.pdf