Jogivers


Contact: jogiverleiding@jobertus.be Leeftijd: 12 - 15 jaar

Takleiding

De nieuwe leiding is nog even geheim, hou je deurbel al maar in de gaten want binnenkort komen ze zich even voorstellen.

Beloken Beer

Mystieke Makreel

Bedekte Bever

Hiëroglifisch Hert

Listige Leeuw

Heimelijke Havik


Data

Groepskamp 18-27 juli

Dit jaar gaan we met heel Jobertus op groepskamp, meer info volgt nog.

Programma

21/09 Opening

Dit jaar valt de opening op zaterdag 21 september, meer info volgt nog.