Sjamfoeters


Contact: sjamfoeterleiding@jobertus.be Leeftijd: 6 – 8 jaar

Takleiding

De nieuwe leiding is nog even geheim, hou je deurbel al maar in de gaten want binnenkort komen ze zich even voorstellen.

Beloken Beer

Mystieke Makreel

Bedekte Bever

Hiëroglifisch Hert

Listige Leeuw

Heimelijke Havik

Taklied

Wij zijn Sjamfoeters, Sjamfoeters zijn plezant
We spelen een bosspel en schuppen in het zand, zand
En elke zondag 's morgens vroeg of laat
Staan we met de leiding samen paraat, paraat
We zijn wel de kleinsten, de kleinsten van de groep
Maar kijk nu naar ons en luister naar onze roep, roep:
SJAMFOETEEEEERS!!!


Data

Groepskamp 22-27 juli

Dit jaar gaan we met heel Jobertus op groepskamp, meer info volgt nog.

Programma

21/09 Opening

Dit jaar valt de opening op zaterdag 21 september, meer info volgt nog.